Novodobí průvodci nejen vědí, ale i baví

Stát se průvodcem je jednou z nejlepších šancí, jak cestovat a poznávat nová místa. To však ani zdaleka nejsou všechny benefity téhle profese. Průvodce se zároveň neustále učí pracovat s lidmi, získává nezbytnou praxi s řešením nejrůznějších situací, které mnohdy nelze předvídat a přesto je třeba je zvládnout. Své o tom ostatně vědí ti, kteří na této cestě vydrželi a stala se nejen jejich povoláním, ale také koníčkem a někdy i smyslem života.

Dalšími nutnostmi, bez kterých se dobrý průvodce neobejde, jsou cizí jazyk, orientační schopnost, slušná paměť, psychická a často i fyzická odolnost. Opravdu kvalitní a zodpovědný průvodce předvídá a proto nepodceňuje komplexní přípravu. Ta je často přímo úměrná jeho profesní vyzrálosti. Ale ne vše se dá natrénovat, proto se většina průvodců nevyhne ani improvizaci. Čím více takových situací zvládne, tím větší sebevědomí získá. A věřte, že to se hodí každému, kdo předává informace, zkušenosti i celkový dojem o památce, městě nebo zemí.

Práce průvodce kdysi a dnes

Díky atraktivitě této profese se řady průvodců rozšiřují. Je proto logické, že se na jejich profesionalitu klade velký důraz. I když by se tedy díky tomu mohlo na první pohled zdát, že jsou dnešní průvodci v nevýhodě, realita je poněkud jiná, příznivější. Nejen, že si průvodce může vše potřebné najít a nastudovat za pomoci internetu, ale k dispozici má také kurzy, které jsou průvodcům určeny. Oproti minulosti tak má vlastně řadu nesrovnatelných možností. Díky moderním technologiím si potřebné informace zjistí doslova kdykoli a kdekoli. A to nejen o konkrétních místech, ale třeba o politické nebo kulturní situaci. Když průvodci nějaká informace takříkajíc vypadne, nemusí propadat panice. S pomocí dostupné moderní techniky se tak nemusí bát improvizovat a nepřekvapí ho ani mnohdy nepředvídatelné situace. S těmito výhodami jsou dřívější podmínky průvodců nesrovnatelné. Volně dostupných informací bylo pomálu. Všechny bylo třeba složitě dohledávat v nejrůznější literatuře, která ještě ke všemu nebyla velmi často k sehnání. A o tom, že by si průvodce mohl jen tak, pár kliknutími na telefon zjistit aktuální dopravní situaci nebo údaje o historii konkrétního místa, si mohl nechat leda zdát.

Profesionální průvodce má svou agendu

Aby práce průvodce nebyla pouhou improvizací, je třeba dodržovat nějaký plán. Proto je agenda, kterou se průvodci řídí, velmi podstatnou součástí jejich průvodcovské činnosti. Zahrnuje mnoho činností, které je třeba dodržet. Pokud se jedná o průvodce, jež s klienty jezdí na zájezdy, musí být samozřejmě v určených termínech v kontaktu s cestovní kanceláří, nebo agenturou pro kterou pracuje. Před samotným zahájením zájezdu je třeba v kanceláři vyzvednout seznam klientů, zasedací pořádek, případně jízdenky, vstupenky, dotazníky pro klienty a další neméně důležité administrativní dokumenty. Průvodce nejen, že má v hlavě nesčetné množství údajů, musí být schopen celou akci také zkoordinovat a být klientům neustále nápomocen. Lidé na něj spoléhají a očekávají, že ho kdykoli zastihnout alespoň na mobilu. Na předem smluvená místa se vydá vždy s předstihem. Pokud to situace vyžaduje, pomáhá třeba i s nakládáním zavazadel, či řešením sporů mezi účastníky. Dbá na dodržení zasedacího pořádku. Komunikuje s klienty ohledně programu, který je společně čeká. Jeho úkolem je nejen předat všechny podstatné a zajímavé informace, ale zároveň musí mít o svých svěřencích přehled a kontrolovat celou situaci tak, aby proběhla bez problémů. Po skončení zájezdu dává zpětnou vazbu cestovní kanceláři a odevzdává všechny potřebné formuláře a doklady.

Ale i průvodce, který provází návštěvníky na hradech, zámcích i jiných objektech pracuje podle určité agendy. Průvodci na těchto místech neujdou zvídavým otázkám lidí, kteří si dnes mohou velmi jednoduše vše zjistit. Je proto potřeba zbavit se trémy a působit sebejistě. I když text vypráví po několikáté za den, nemluví příliš rychle ani znuděně. Jeho interpretace by měla být poutavá a zábavná. Lidi je třeba zaujmout, nedívat se při výkladu do stropu ani na špičky bot. Jinak klienti rychle odhadnou průvodcovu nejistotu, což určitě nepůsobí profesionálně a vrátí se mu zpět jako bumerang.

Hledat i nabízet lze na jednom místě

Nároky na průvodce se neustále zvyšují. Dbá se na jejich vzdělanost a profesionalitu. Konkurence je obrovská, takže se není čemu divit. Práce průvodce není jednoduchá, ale je zajímavá a často i dobrodružná. Pracovních příležitostí je mnoho, ale často není jednoduché se v nich zorientovat a porovnat je. A přesně pro tyto případy se hodí Guide Group, který pomáhá všem stranám. Využijí ho nejen cestovní kanceláře a agentury, které hledají nové posily z řad průvodců, ale také průvodci samotní. Hodí se i studentům. Pokud studujete a nevíte, jak se k práci průvodce co nejjednodušeji dostat, zkuste Guide Group. Je to skvělý spojenec pro všechny, kteří průvodce hledají, chtějí se jím stát, nebo uplatnit svoji bohatou průvodcovskou praxi.