Certifikace

1. Certifikovaný průvodce cestovního ruchu/ Certified Tourist Guide


Kód

PK 65-021-N

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

Asociace průvodců

Základní informace

Zkouška certifikovaný průvodce CR opravňuje doprovázet české turisty do zahraničí a naopak doprovázet turisty na území České republiky. Jedná se o nejvyšší možný stupeň kvalifikace pro průvodce. Zkouška je vhodná pro průvodce nejen incomingu, ale také outgoingu či pro průvodce orientující se na domácí cestovní ruch.


2. Základní zkouška PRŮVODCE PRAHOU


Kód

PK 65 - 028 -N

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

Prague City Tourism

Základní informace

Průvodce touto zkouškou prokazuje svou odbornost v oblasti výkladu o památkách Prahy. Turistům je schopen podat odborný výklad a Praze a vzít je na hlavní místa Prahy, ale i na ta méně obvyklá.


3. Kurz průvodce židovského muzea Praha


Kde se kvalifikovat

Prague City Tourism

Základní informace

Tento kurz je organizovaný ve spolupráci s ŽMP – Oddělením pro vzdělávání a kulturu (OVK ŽMP). Zápis do kurzu je podmíněn osvědčením o zkoušce Průvodce Prahou nebo průvodce cestovního ruchu.


4. Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury


Kód

65-032-N

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o

Základní informace

Kurz je vhodný pro zájemce o založení vlastní CK nebo CA či pro zájemce o práci v CKA. Absolventi kurzu budou mít informace o přípravě zájezdu a tvorbě programu v rámci incomingu a outgoingu, prodeji zájezdů, propagaci a reklamě v CR apod. Zkouška také zkracuje dobu nutné praxe pro získání koncese CK.


5. Vedoucí pracovník turistického informačního centra


Kód

65-029-N

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

Základní informace

Vedoucí pracovník turistického informačního centra má mnoho pracovních činností. Zajišťuje provoz informačního centra, realizuje marketingové aktivity, poskytuje informační služby a poradenství návštěvníkům regionů, ale i místním občanů z oblasti cestovního ruchu.


6. Místní zástupce cestovní kanceláře


Kód

65-026-M

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o

Základní informace

Jedná se o vysoce odborný kurz. Delegát je místní zástupce cestovní kanceláře, tedy pracovník CK v místě pobytu klienta. Náplní práce delegáta je starat se o klienty, zajišťovat administrativní, ale i organizační záležitost CK. Vzhledem k tomu, že se nejedná u průvodce, tak delegát neposkytuje průvodcovský výklad.


7. Pracovník cestovní kanceláře


Kód

65-034-M

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

Základní informace

Kurz je vhodné pro zájemce, kteří chtějí podnikat v cestovním ruchu a založit si cestovní kancelář či agenturu, ale také pro ty, jenž chtějí pracovat v CKA. Kurz zájemce naučí, jak připravit tuzemský či zahraniční zájezd a výlet, tvořit programy v rámci incomingu a outgoingu, vybrat správné dodavatele služeb či jak služby objednávat o prodávat vlastní zájezdy a výlety apod.


8. Pracovník turistického informačního centra


Kód

65-027-M

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

Základní informace

Pracovník turistického informačního centra poskytuje informační a poradenské služby návštěvníkům regionu, ale i místním občanů v oblasti cestovního ruchu. Dále náplní pracovních činností je posuzování a vyhodnocovaná projektů zaměřených na rozvoj CR, aktualizace databáze ubytovacích kapacit, stravovacích zařízení a turistických cílů, správa a aktualizace informací o turistickém ruchu na internetu, maloobchodní prodej zboží, služeb apod.


9. Mezinárodní horský průvodce (UIMLA)


Kde se kvalifikovat

Český svaz horských průvodců

Základní informace

Chcete‐li se stát horským průvodcem, pak potřebujete být kvalitně proškolen v orientaci, první pomoci, lanové záchraně, organizování skupiny a hlavně v pohybu v letních a zimních horách. Všechny uvedené požadavky splňuje tento kurz. Absolvováním a splněním všech podmínek se stanete mezinárodním horským průvodcem IML s mezinárodní licencí UIMLA. Ta opravňuje k vedení klientů v horském terénu všech členských zemí UIMLA.

Informace o tom, kdo je horský průvodce se můžete dočíst zde


10. Národní horský průvodce


Kde se kvalifikovat

Český svaz horských průvodců

Základní informace

Absolvováním akreditovaného rekvalifikačního kurzu MŠMT, který je zakončený zkouškou profesní kvalifikace 65–020-M získáte národní licenci horského průvodce. Se získaným osvědčením profesní kvalifikace 65–020_M můžete požádat o vydání živnostenského listu pro horskou průvodcovskou činnost.

Informace o tom, kdo je horský průvodce se můžete dočíst zde


11. Vedoucí zájezdu


Kód

65-030-M

Kde se kvalifikovat

Tyrkys

Základní informace

Kurz zájemce připraví pro práci vedoucího zájezdu cestovní kanceláře. Některé z pracovních činností jsou: organizace průběhu zájezdu dle pokynů a programu CK, odpovídá za splnění programu a kontroluje kvalitu služeb během zájezdu, řeší mimořádně situace naskytnuté během zájezdu apod.PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ